Message us

Diskaun 40% OFF dan
penghantaran percuma atas RM 60 hari ini!


Polisi Privasi

Pengenalan
Kami mengerti bahawa privasi anda adalah penting untuk anda dan kami komited untuk melindungi maklumat anda.
 

Maklumat yang kami perlukan
Apabila anda membuat pesanan, kami akan meminta maklumat hubungan anda (seperti nama, alamat penghantaran dan alamat email). Informasi yang anda berikan kepada kami akan digunakan untuk tujuan memproses dan menyiapkan pesanan anda. Kami akan menghubungi anda sekiranya terdapat masalah dalam memproses pesanan anda.

Walaupun kami berusaha untuk melindungi privasi anda, namun kami juga tertakluk kepada undang-undang yang memerlukan kami untuk mendedahkan maklumat peribadi anda. Ini kerana kami mempunyai kepercayaan bahawa tindakan ini adalah perlu demi untuk mematuhi prosiding kehakiman, arahan mahkamah atau proses undang-undang.
 

Apa yang kami lakukan dengan maklumat anda
Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami sewaktu membuat pesanan atau sewaktu menggunakan salah satu servis yang kami sediakan akan digunakan untuk menyempurnakan pesanan atau permintaan anda. Maklumat ini akan digunakan dan digabungkan dengan maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti (seperti maklumat demografik dan sejarah pembelian yang lalu) yang terdapat dalam rekod kami atau daripada sumber lain. Maklumat ini akan digunakan untuk tujuan pemasaran akan datang yang akan berguna untuk anda.


 

Komitmen Kami
Printcious komited untuk melindungi privasi anda. Kami menggunakan maklumat peribadi yang anda beri seperti bil, penghantaran & email untuk memproses dan memberi anda info mengenai pesanan anda. Anda boleh pada masa ke semasa menerima maklumat daripada kami mengenai ciri baru, servis baru dan tawaran istimewa yang akan membawa manfaat kepada anda. Dalam apa jua cara sekalipun, kami tidak akan menyewa, menukar atau berkongsi maklumat email anda kepada syarikat lain untuk tujuan pemasaran. Walaubagaimanapun, kami membolehkan senarai mel kami tersedia untuk syarikat tertentu sahaja yang mana produk atau servisnya akan membawa manfaat kepada anda.
 

Pilihan untuk Pilih Keluar
Sekiranya anda tidak lagi berminat untuk menerima sebarang pemberitahuan dan maklumat pemasaran yang lain daripada kami, sila emailkan permohonan anda kepada admin@printcious.com. Sila nyatakan nama penuh anda dan alamat penghantaran (dan juga alamat email) sekiranya anda tidak lagi mahu menerima email langganan daripada kami.
 

Mengemaskini Maklumat Peribadi Anda
Sekiranya maklumat peribadi anda berubah, kami akan memberikan anda cara untuk membetulkan maklumat tersebut, mengemaskini atau membuang data peribadi yang telah anda berikan kepada kami. Anda boleh membuat sebarang perubahan yang diperlukan dengan menghubungi bahagian khidmat pelanggan kami menerusi email: admin@printcious.com

Show Sign Up Message
Get Your Cash Voucher
Up to RM 20 Here !